meniu         ×Vacante exotice, City-break
Inscriere unitate noua    > > >
Trimite recomandare turistica
Contact
search         ×

Caută unităţi de cazare
sau o nouă destinaţie

Harta site: world > Info Center > Informatii generale > Prelucrarea datelor cu caracter personal


Prelucrarea datelor cu caracter personal - GPRD

VoyageTube.com nu cere, nu colectează si nu stochează datele personale ale vizitatorilor in scop comercial.
VoyageTube.com nu face vanzări sau transferuri de bani, nu solicită informatii despre conturi, carduri bancare sau alte date personale.
VoyageTube.com nu trimite niciun fel de oferte personalizate vizitatorilor si nu urmăreste istoricul activitătii acestora.


Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Platforma de rezervari si ghid turistic VoyageTube este administrata in România de către societatea Spectrum srl , persoană juridică romana, cu sediul social in Oradea, Bdul Dacia nr. 12, judet Bihor, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J05/3205/1992, cod fiscal RO2398191, email: voyagetube.com@gmail.com
Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă utilizatorilor din Uniunea Europeana, asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental si este strict respectat de platforma turistica VoyageTube. Regulamentul publicat ofera informatii despre tipul si modul în care se colecteaza datele personale, cum se utilizează, cum sunt protejate sau cui pot fi transferate atunci când un vizitator acceseaza paginile platformei de pe un calculator sau prin intermediul altor dispozitive mobile.
VoyageTube isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate conform noilor reglementari motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei sectiuni.

Ce date cu caracter personal ar putea fi colectate?
Datele cu caracter personal sunt transmise direct de vizitatorii platformei atunci cand completeaza o cerere de rezervare cazare sau un alt formular. In aceste cazuri se transmit: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr telefon mobil si informații despre numarul persoanelor, locul si perioada in care se solicita cazarea la una din unitatile inscrise pe platforma VoyageTube. Aceste informatii sunt transmise hotelierului si sunt absolut necesare pentru a putea rezerva o camera intr-o unitate de cazare. Numai pe baza acestor informatii hotelierul vă va putea contacta pentru a vă confirma sau nu, cererea de rezervare.
In acest moment VoyageTube nu colecteaza date referitoare la comportamentul vizitatorilor în timpul navigarii pe platforma de rezervari. Nu se stocheaza și nu se prelucreaza date privind numele membrilor din familie, adrese, CNP sau Buletin de identitate, date privind cardurile sau conturile bancare. Prin aceasta platforma nu se fac tranzactii bancare si niciun fel de plati online, nu se aplica comisioane de rezervare sau alte taxe ascunse. Toate informatiile sunt disponibile gratuit tuturor vizitatorilor.
Nu se admit rezervari si nu se colecteaza datele personelor care nu au împlinit varsta de 18 ani. Acestea pot vizita oricare din paginile portalului dar nu au dreptul de a face rezervari de cazare.
De asemenea, portalul nu urmareste activitatea, comportamentul, preferintele vizitatorilor pe alte situri si nu se trimit reclame adaptate sau personalizate nimanui î n functie de preferintele acestora.

Cine are acces la datele personale?
Categoriile de servicii cu care se colaboreaza, ca furnizorii, pentru buna functionare si siguranta a platformei turistice si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:
1. furnizori de servicii internet ( Internet Service Provider) - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, de persoane, perioada rezervarii, numele unitatatii turistice, locatia, IP vizitator, geolocatia,etc;
2. furnizori de servicii SMTP (comunicare email) - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, de persoane, perioada rezervarii, numele unitatatii turistice, locatia, etc;
3. unitatea turistica, prin serviciile de rezervare loc cazare, masa, sala - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, numar de persoane, perioada rezervarii, numele unitatatii turistice rezervate, locatia, etc;
4. Platforma turistica de rezervari cazare VoyageTube

Cât timp se păstrează datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal, inscrise pe platforma VoyageTube, raman memorate pana in momentul in care se va primi o solicitare, scrisa din partea unui vizitator, de ștergere a anumitor informații sau cu stergerea totala a datelor. Aceasta solicitare individuala va fi finalizata in cel mai scurt timp posibil, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv ulterior stergerii, pentru situațiile în care legislația e aplicabilă sau interesele legitime a platformei o impun.

Ce drepturi au vizitatorii?
In calitate de persoana in cauza, vizitatorii au urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date – prevede dreptul de a obtine informatii, din partea platformei VoyageTube, despre datele cu caracter personal ce se pot stoca si prelucra in caz navigarii pe site. Vizitatorii ce nu accepta acest fapt sunt rugati sa paraseasca platforma. Vizitatorii pot obtine o copie a datelor cu caracter personal memorate, ca urmare a unei solicitari transmise in acest sens pe adresa de email. Raspunsul cu informatiile solicitate vor fi furnizate tot pe email intr-un format electronic utilizat in mod curent.
- dreptul la rectificare – vizitatorii au dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. VoyageTube va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil.
- dreptul la stergerea datelor – vizitatorii au dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care îi privesc. Ca urmare a unei astfel de solicitari, trimisa pe email, administratorul platformei are obligația de a sterge datele respective si sa comunice tot pe email ca solicitarea a fost infaptuita.
- dreptul la restrictionarea prelucrarii – vizitatorii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale (cerere transmisa pe email) daca acestea au fost stocate. Restrictionarea prelucrarii datelor solicitata se va comunica pe email.
- dreptul la portabilitatea datelor – vizitatorii au dreptul de a se opune transmiterii datelor personale stocate altui tert operator (cerere transmisa pe email), atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
- dreptul la opozitie – vizitatorii au dreptul de a se opune (cerere transmisa pe email), din motive legate de situatia particulara în care se afla, în orice moment, prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri.

Platforma VoyageTube poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor terte companii cu care se află în relaţii de utilizator sau parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care se garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de internet, posta online, alte companii care furnizeaza programe ce asigura securitatea datelor pe server sau in baza de date.
De asemenea, informaţiile stocate cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Mentiuni: orice comunicare intre un vizitator si platforma VoyageTube se va face folosind serviciul email. Toata corespondenta va fi stocata. Daca cererile formulate de vizitatori sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, VoyageTube poate fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru comunicare, furnizarea informatiilor sau pentru luarea masurilor solicitate, fie sa refuze sa dea curs cererii. In cazul solicitarilor justificate nu se vor percepe taxe, serviciul fiind gratuit.

Securitatea datelor
Securitatea datelor cu caracter personal este foarte important, motiv pentru care se implementeaza permanent măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, stocarea pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, mentionam că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vizualizate şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi facuti responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Pentru apărarea intereselor proprii
Pot exista situații în care se pot transmite informații la terti pentru protejarea drepturile și a functionarii platformei Voyagetube.
Acestea pot fi de tipul:
– măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice
– măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
– măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim de a apăra datele stocate, activitatea si functionarea optima, fiind înțeles că măsurile luate garantează un echilibru între interesele proprii și drepturile și libertățile fundamentale ale vizitatorilor
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.


Email: voyagetube.com@email.com